Nadzory budowlane Piła

Od początku działalności firma zajmowała się budową i remontowaniem, jednakże aby jeszcze bardziej kompleksowo wykonywać nasze usługi obejmujemy nadzory budowlane Piła. Wiemy że każda inwestycja to nie tylko wysokie koszty, ale także, a przede wszystkim odpowiedzialność za obecne prace i jakość wykonanych robót. Jak sama nazwa wskazuje nadzór budowlany, wykonuje funkcje inspekcyjno–kontrolne oraz zadania związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. Zadaniami jakie ma do wykonania nadzór budowlany są między innymi kontrole przestrzegania i stosowania prawa budowlanego, bezpieczeństwa i przestrzegania obowiązków dobrej praktyki budowlanej.

Być może niewiele osób wie iż przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić jej zamiar, a już pewnością mało kto zna wszystkie kruczki i niezbędne adresy do złożenia takich deklaracji. Oczywiście aby rozpocząć prace musi minąć termin uprawomocnienia się decyzji pozwalającej na budowę.

nadzory budowlane Piła

Podobnie po zakończeniu budowy, zgłaszamy zamiar przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Niedopełnienie zgłoszenia przez użytkowaniem grozi sankcjami finansowymi, niekiedy bardzo wysokimi. Dlatego warto zdać się na naszą firmę, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające uchronić Was przed problemami. Niewiedza nie tłumaczy łamania przepisów i lepiej je stosować niż później tracić.

Nadzory budowlane Piła

Pamiętajcie Energo-nadzory budowlane Piła. Pewność i bezpieczeństwo.