Budowa mieszkań Piła

Bazując na obecnie obowiązującym prawie: Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo budowlane, wielorodzinny budynek mieszkalny jest nieruchomością, do budowy którego wymagany jest inwestor lub deweloper.
Inwestorem (zastępczym) budowy mieszkań na wynajem może być BGK Nieruchomości S.A., zobowiązany do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia (zob. art. 647 kc), objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ustanowienia nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach (inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego) – zob. art. 18 ustawy Prawo budowlane.
Osoby te zapewniają realizację robót zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej, gwarantując spełnienie wymagań podstawowych: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród.

Obecnie w Polsce mieszkania budują głównie deweloperzy. Deweloper nie jest podmiotem ustawy Prawo zamówień publicznych, stąd nie musi dostawców i wykonawców robót pozyskiwać w drodze przetargu publicznego, co rzutuje pozytywnie na wybór przez niego form organizacyjnych procesu inwestycyjnego. Deweloper z korzyścią dla siebie jest dostawcą na budowę materiałów budowlanych oraz sprzętu i transportu technologicznego, w tym specjalistycznych systemów szalunkowych. Umowy z realizatorami robót budowlano-montażowych z reguły ograniczają się do świadczenia. Energo Budownictwo również oferuje taką usługę.

Konstruując Program Mieszkanie plus odrzucono możliwość budowy mieszkań czynszowych w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i włączenia do programu społeczeństwa przez emisję długookresowych obligacji.

Mieszkań w drugim obszarze – socjalnym, może być wybudowane do roku 2020 nie więcej niż 1.000 (20 domów wielorodzinnych) o obniżonym standardzie i będą to głównie mieszkania przemianowane z komunalnych (podobne do słynnych budowli „potiomkinowskich”).

Wbrew prognozom „specjalistów od nieruchomości”, do 2050 roku nie nastąpi przełom w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Mieszkań czynszowych będzie niewiele, a ceny najmu najwyższe w Europie w porównaniu do dochodów.

Mimo wszystkich niedoskonałości Programu Mieszkanie plus, z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że kierunek na mieszkania czynszowe jest słuszny i powinien być kontynuowany przez kolejne rządy na zasadach rynkowych.

Budowa mieszkań Piła
Budowa mieszkań Piła

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Szukacie solidnej firmy budowlanej w okolicy Piły, a może kogoś zaufanego do remontu mieszkania? Z całą pewnością gdy myślisz zlecę budowę domu Piła, pomyśl o nas.

Adres

ul.Krucza 23
64-920 Piła

Kontakt z nami jest dobrowolny