Budowa mieszkań Piła

Budowa mieszkań Piła – znajdź solidną firmę!

Bazując na obecnie obowiązującym prawie: Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo budowlane, wielorodzinny budynek mieszkalny jest nieruchomością, do budowy którego wymagany jest inwestor lub deweloper.
Inwestorem (zastępczym) budowy mieszkań na wynajem może być BGK Nieruchomości S.A. . Jest on zobowiązany do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności. Są to: przygotowanie robót, przekazanie terenu budowy i dostarczenie projektu oraz odebranie obiektu. Jest też zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia (art. 647 kc), objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto: ustanowienia nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach (inspektora nadzoru inwestorskiego i autorskiego) – zob. art. 18 ustawy Prawo budowlane.

Osoby te zapewniają realizację robót zgodnie z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Powinny gwarantować spełnienie wymagań podstawowych: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania. Także: odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacji cieplnej przegród.

Obecnie w Polsce mieszkania budują głównie deweloperzy. Deweloper nie jest podmiotem ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie musi więc dostawców i wykonawców robót pozyskiwać w drodze przetargu publicznego. Rzutuje to pozytywnie na wybór przez niego form organizacyjnych procesu inwestycyjnego. Deweloper z korzyścią dla siebie jest dostawcą na budowę materiałów budowlanych oraz sprzętu i transportu technologicznego. W tym specjalistycznych systemów szalunkowych. Umowy z realizatorami robót budowlano-montażowych z reguły ograniczają się do świadczenia. Energo Budownictwo również oferuje taką usługę.

Mieszkania w Pile – „Mieszkanie Plus”

Konstruując Program Mieszkanie plus odrzucono możliwość budowy mieszkań czynszowych w ramach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i włączenia do programu społeczeństwa przez emisję długookresowych obligacji.

Mieszkań w drugim obszarze – socjalnym, może być wybudowane do roku 2020 nie więcej niż 1.000 (20 domów wielorodzinnych) o obniżonym standardzie i będą to głównie mieszkania przemianowane z komunalnych (podobne do słynnych budowli „potiomkinowskich”).

Wbrew prognozom „specjalistów od nieruchomości”, do 2050 roku nie nastąpi przełom w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Mieszkań czynszowych będzie niewiele, a ceny najmu najwyższe w Europie w porównaniu do dochodów.

 

Mimo wszystkich niedoskonałości Programu Mieszkanie plus, z całą stanowczością trzeba stwierdzić, że kierunek na mieszkania czynszowe jest słuszny. Powinien być kontynuowany przez kolejne rządy na zasadach rynkowych.

Budowa mieszkań Piła
Budowa mieszkań Piła

Kontakt - Energo Budownictwo

Skontaktuj się z nami!

Szukasz solidnej firmy budowlanej w okolicy Piły, a może kogoś zaufanego do remontu mieszkania? Zajmiemy się tym w Energo Budownictwo!

Adres

ul.Krucza 23
64-920 Piła

Kontakt z nami jest dobrowolny