Usługi budowlane Piła

Przez usługi budowlane w Pile rozumie się budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 3 pkt 7 ustawy Prawo Budowlane). Definicja robót budowlanych wymienia kilka rodzajów prac, które zaliczamy do tego rodzaju usług.
Budowa jest to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
Przebudowa jest to wykonywanie robót budowlanych w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Remont jest to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Definiując natomiast pozostałe pojęcia to:
Remont – oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia.
Montaż – to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji.
Instalowanie – oznacza zakładanie, montowanie jakiegoś urządzenia technicznego.
Modernizacja – to unowocześnienie, uwspółcześnienie czegoś.
Termomodernizacja – to modernizacja dotycząca ocieplenia budynku (pierwszy człon wyrazu wskazuje na związek z ciepłem tego, co oznacza człon drugi).

Usługi budowlane Piła

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Szukacie solidnej firmy budowlanej w okolicy Piły, a może kogoś zaufanego do remontu mieszkania? Z całą pewnością gdy myślisz zlecę budowę domu Piła, pomyśl o nas.

Adres

ul.Krucza 23
64-920 Piła

Kontakt z nami jest dobrowolny