Nadzór budowlany Piła

Nadzór budowalny Piła

Nadzór budowlany w Pile kontroluje przestrzeganie przepisów prawa budowlanego. Wyjaśniamy, jakie zadania ma powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, a jakie wojewódzki.
Organy udzielające zgody na budowę i organy nadzoru budowlanego to zupełnie odrębne podmioty. W kompetencji nadzoru budowlanego znajdują się te kwestie, które wynikną w trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu. W siedzibie właściwego starosty załatwiamy pierwsze formalności, czyli uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Każda sprawa zaczyna się od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości, której dotyczy sprawa. To do tego organu należy się zatem zwrócić, gdy chcemy zgłosić zakończenie własnej inwestycji albo mamy wątpliwości co do legalności robót budowlanych prowadzonych przez sąsiada.

Do głównych zadań organów nadzoru budowlanego należą:

– kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego;
– kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej;
– badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych;
– współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Co obejmuje nadzór budowalny w Pile?

Nadzór budowlany zajmuje się również sprawami samowoli budowlanej, czyli wykonaniem inwestycji bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Również sprzecznie z pozwoleniem lub zgłoszeniem, prowadzeniem w budynku robót zagrażających bezpieczeństwu i wszystkimi innymi sprawami mogącymi doprowadzić do pogorszenia obiektu lub niemożności korzystania z niego.

W sytuacji budowy domu jednorodzinnego będziesz mieć do czynienia wyłącznie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego (PINB). Wynika to przede wszystkim z ustawowo przyznanych mu bardzo szerokich kompetencji (art 83 ust. 1 prawo budowlane).
PINB jest to organ pierwszej instancji, we wszystkich sprawach z zakresu nadzoru budowlanego, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone dla innych organów. Wykonuje więc – obok starosty – administrację w zakresie budownictwa na szczeblu powiatowym.

Nadzór budowlany Piła

Kontakt - Energo Budownictwo

Skontaktuj się z nami!

Szukasz solidnej firmy budowlanej w okolicy Piły, a może kogoś zaufanego do remontu mieszkania? Zajmiemy się tym w Energo Budownictwo!

Adres

ul.Krucza 23
64-920 Piła

Kontakt z nami jest dobrowolny